Skip to content

Polityka prywatności

Celem Polityki Prywatności w Centrum Usług Księgowych rozliczone.pl jest uzyskanie optymalnego i zgodnego z wymogami obowiązujących aktów prawnych sposobu przetwarzania informacji zawierających dane osobowe. Prezentowane poniżej informacje zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Postanowienia ogólne

1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest firma rozliczone.pl sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Łabędzka 22 (KRS: 0001032894, NIP: 6312712564, REGON: 525133594).

2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z:

  • ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.),
  • ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  • obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 nr. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR).

3. Administrator dokłada szczególnych starań, aby chronić interesy osób, których dane dotyczą, oraz zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4. Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych udzielane są na podstawie zapytania wysłanego na adres siedziby firmy lub poprzez e-mail: biuro@rozliczone.pl.

Jak długo przechowywane są dane osobowe?

Pozyskane dane będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora danych przez czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania, a po takim czasie przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.

Kiedy pozyskane dane osobowe są przetwarzane?

1. Gdy jesteś użytkownikiem strony internetowej www.rozliczone.pl – podczas korzystania z formularza kontaktowego użytkownik proszony jest o podanie danych osobowych niezbędnych do prawidłowego wykonania akcji. Nieuzupełnienie wymaganych pól spowoduje przerwanie czynności.

2. Gdy jesteś klientem firmy rozliczone.pl sp. z o.o. – pozyskane dane są przetwarzane w celu świadczenia usług opisanych w wiążącej strony umowie oraz wywiązania się z obowiązków prawnych, jakie nakłada np. ustawa o rachunkowości.

3. Gdy jesteś zainteresowany podjęciem współpracy z firmą rozliczone.pl sp. z o.o. – przekazane dobrowolnie dane są przetwarzane w celu sporządzenia i przedstawienia oferty handlowej oraz nawiązania współpracy.

4. Gdy jesteś pracownikiem firmy rozliczone.pl sp. z o.o. – pozyskane dane są przetwarzane w celu wywiązania się z obowiązków, jakie nakłada np. kodeks pracy.

5. Gdy kandydujesz do pracy w firmie rozliczone.pl sp. z o.o. – przekazane za zgodą kandydata dane osobowe są przetwarzane na potrzeby procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody przez kandydata pozyskane dane mogą być również przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji.

6. Gdy takie dane są niezbędne do realizacji umów o współpracy – przekazane dane są przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji nałożonych na Administratora danych obowiązków oraz umów. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim – podwykonawcom oraz dostawcom usług na potrzeby strony internetowej. Podmiotom tym dane są powierzane w zakresie minimalnym, koniecznym do realizacji danego świadczenia, a każdy z tych podmiotów zobowiązany jest do przestrzegania zasad i wytycznych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

1. Na każdym etapie przetwarzania danych udostępniający swoje dane ma prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1, należy wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@rozliczone.pl.

Postanowienia końcowe

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszych strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia i logowania do konta użytkownika.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

Ustawienia plików cookies można zmienić w preferencjach przeglądarki internetowej, trwale zapisując zmiany dla własnej konfiguracji.