Skip to content

oferta

Zapewniamy klientom wszechstronną i kompleksową obsługę. Do każdego podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy zakres usług do rodzaju działalności, wielkości przedsiębiorstwa, sytuacji finansowej, celów i potrzeb.

usługi księgowe

pełna księgowość

prowadzenie ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem systemów księgowych firm Sage oraz StreamSoft

księgowość uproszczona

prowadzenie książki przychodów i rozchodów​

ryczałt

prowadzenie rozliczeń ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

obsługa spółek akcyjnych

wraz z raportowaniem wymaganym przez GPW i New Connect

obsługa spółek emitujących obligacje

wraz z raportowaniem wymaganym przez rynek Catalyst

rozliczanie grup kapitałowych

wraz ze sporządzeniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych

obsługa spółek z kapitałem zagranicznym

wymagająca raportowania w języku angielskim lub niemieckim na potrzeby „spółki matki” lub w celach konsolidacyjnych

prowadzenie ewidencji środków trwałych

i wyposażenia

sporządzanie deklaracji podatkowych PIT/CIT

i obliczanie miesięcznych zaliczek na potrzeby podatku dochodowego

prowadzenie rejestrów VAT

oraz sporządzanie deklaracji VAT

obsługa kadrowo-płacowa

sporządzanie list płac

naliczanie wynagrodzeń oraz rachunków do umów cywilnoprawnych

sporządzanie deklaracji ZUS

rozliczeniowych i zgłoszeniowych

prowadzenie akt osobowych pracowników

lub weryfikacja ich poprawności u klienta

sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych

dla pracowników oraz firmy: PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR

ewidencja i rozliczanie urlopów

zwolnień lekarskich i innych absencji

sporządzanie „pasków wypłat”

dla pracowników

przygotowywanie plików z przelewami

wynagrodzeń, podatków i składek ZUS do zaimportowania w systemie bankowym

naliczanie zobowiązań publicznoprawnych

związanych z wypłatą wynagrodzeń

sporządzanie świadectw pracy

oraz innych zaświadczeń związanych z zatrudnieniem pracownika

sporządzanie umów o pracę

oraz umów cywilnoprawnych

sporządzanie deklaracji PFRON

inne usługi

reprezentowanie spraw firmy

przed organami skarbowymi oraz przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

sporządzanie sprawozdań dla GUS

sporządzanie biznesplanów

prognoz finansowych, bieżące informowanie o zmieniających się przepisach

sporządzanie sprawozdań dla NBP